Keluaran 6

Kejadian 38

Imamat 11

Imamat 15

Bilangan 11

Bilangan 4

Bilangan 3

Kejadian 7

Imamat 27

Bilangan 24